Salary: View Detail

Loading ...

Job content

Description

DESKRIPSI TUGAS
• Merekod dan memantau semua kawasan syarikat seperti yang dijadualkan untuk mengekalkan persekitaran yang selamat.
• Menguatkuasakan peraturan keselamatan syarikat di kilang.
• Mendaftarkan semua pelawat dalam Sistem Pengurusan Pelawat.
• Pemantauan semasa aktiviti pemunggahan dan pemunggahan di kawasan kedai penerima.
• Memantau pergerakan pekerja, pelawat, vendor, kontraktor dan pembekal.
• Menguruskan pendaftaran dan pemeriksaan kenderaan pekerja, pelawat, vendor dan kontraktor.
• Memantau dan memeriksa inventori CCTV, kunci dan lencana setiap tengah malam.
• Membantu pihak berkuasa tempatan seperti Polis, Ambulans, Bomba dan agensi-agensi lain yang berkaitan jika diperlukan.
• Mencegah kemasukan orang yang tidak dibenarkan dan artikel yang dilarang ke premis syarikat.
• Boleh bekerja secara syif. (Pagi dan Malam)
• Lakukan apa-apa tugas lain yang boleh diberikan dari semasa ke semasa oleh atasan.
KRITERIA
• Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya peringkat SPM atau sijil yang berkaitan.
• Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
• Penulisan laporan dan pengalaman penyiasatan awal asas akan menjadi kelebihan tambahan.
• Boleh bercakap dengan baik dengan kemahiran menulis dan komunikasi yang baik
• Kemahiran yang diperlukan: Memiliki pengetahuan asas computer.

Company

Recognizing our responsibilities as industrialist, we will devote ourselves to the progress and development of society and the well-being of people through our business activities, thereby enhancing the quality of life throughout the world. Panasonic Automotive Systems Malaysia (PASMY) is a customer-oriented full service company providing customers with world class car audio and other electronic products at best quality, technology and service at competitive price.

-
Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...